NABÍDKASNÍMKY Z KRÉTY

Made by A.P.Best

 

PRŮVODCE KOUPÍ


Může cizinec zakoupit nemovitost v Řecku?
Ano - Řecko je členem EU od roku 1983. Omezení koupě nemovitostí je pouze uvaleno na cizince bydlících mimo území EU a od roku 1992 může kupovat nemovitosti v Řecku jakákoli osoba z EU, kromě pozemků, které se nachází v blízkosti vojenských základen. V tomto případě je požadováno povolení od místního velitelství.

Je koupě nemovitosti v Řecku obtížná?
Ne - ve skutečnosti je proces koupě nemovitostí jednodušší než třeba v Anglii. V souhrnu, při výběru Vaší nemovitosti si zvolíte anglicky mluvícího řeckého právníka (na požádání zajistíme), který bude zastupovat vaše zájmy poté, co mu vystavíte plnou moc - ta se získá na státním notářství za poplatek cca. 50 €. Zaplatíte 10% zálohu, která slouží zároveň jako rezervační poplatek na Vámi vybranou nemovitost (při odstoupení od Kupní smlouvy se tato záloha nevrací). Záloha bude následně odečtena od celkové ceny.
Váš právník poté zjistí přesnou výši místního poplatku požadovaného zákonem, aby byla koupě možná. Celá záležitost trvá běžně 4-6 týdnů, záleží na tom jak jsou připraveny všechny dokumenty potřebné ke koupi. Chcete-li, můžete pověřit právníka, aby za Vás podepsal finální smlouvu u státního notáře, který potvrdí a ověří transakci, kterou zapíše do katastru nemovitostí (Land Registry offices).
Další možností je vrátit se na Krétu podepsat kontrakt osobně. V tomto případě je Vám smlouva překládána slovo od slova (v souladu s řeckým zákonem.)

Je v Řecku registr pozemků?
Ano, jak je již zmíněno v předchozím bodě. Dle řeckých zákonů musíte být nejprve majitelem pozemku a až poté dostanete povolení ke stavbě. V Řecku je nyní nový Pozemkový registr.

Jaké poplatky a náklady jsou zahrnuté v koupi nemovitosti?
Celkové náklady jsou zhruba ve výši 8% z celkové ceny nemovitosti a zahrnují poplatky právníkovi a daň z koupě nemovitosti . V současné době se v Řecku neplatí daň z pozemku.

Jaké další náklady či poplatky jsou požadovány, když žiji v Řecku?
Když nepracujete v Řecku tak platíte pouze za služby spojené s výdaji za bydlení (voda, elektřina). Poplatky městu nebo jiné daně platit nemusíte.

Jaké jsou záruky u nových nemovitostí?
Prodávající společnost se při stavbách v Řecku řídí stavebními normami jak vyžaduje platný zákon a normy.

Pojištění.
Můžeme Vám dát kontakt na množství velkých evropských pojišťovacích společností a s nimi si můžete dohodnout pojistné podmínky, které Vám vyhovují.

Správa a pronájem nemovitostí.
Můžeme Vám dát kontakty na místní společnosti, které Vám zajistí tyto služby.

Nábytek
Můžeme doporučit místní výrobce nábytku nebo pomoci s dalšími kontakty

Jesliže se rozhodnu koupit nemovitost, jak bude probíhat platba?
Vámi pověřený právník zajistí všechny transakce pro Vás, přes bankovní účet zde v Řecku.

Platba probíhá v následujících etapách.:
1. 10% – rezervační poplatek, nevratný když odstoupíte od smlouvy.
2. 30% - kompletní koupě pozemku
3. 30% - k zahájení první části stavby
4. 30% bez € 1000 - k zahájení druhé části stavby
5. € 1000 při kompletním dokončení domu nebo apartmánu.
Všechny ceny jsou uvedeny v € - Euro.


N A H O R U